მდებარეობა. ტერიტორია და საზღვრები

იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო რეგიონია. მისი ფართობი 6.6 ათასი კვადრატული კმ-ია(საქართველოს ტერიტორიის 11%), მოსახლეობა - 700 ათასი კაცი (საქართველოს მოსახლეობის 16%).
  იმერეთი იყოფა ორ ნაწილად: ზემო და ქვემო იმერეთად. იმერეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებს, რომ ამ მხარეში ადამიანს ცხოვრება, ჯერ კიდევ, ქვედა პალეოლითის ხანაში დაუწყია. მათ შორისაა საკაჟიის და ჭახათის (მდ. წყალწითელას ნაპირზე), დევისხვრელის (მდ. ჩხერიმელას ნაპირზე) გამოქვაბულები, სათაფლიის მიდამოები და სხვა. საქალაქო ცხოვრების უძველესი პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლები ნაპოვნია ქუთაისში, ვანში, ვარციხეში (როდოპოლისი), შორაპანში და სხვა. მხარის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ამ ქალაქებს ოდითგანვე დიდი სტრატეგიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა.
    იმერეთს გეოგრაფიულად ცენტრალური ადგილი უკავია საქართველოში. იგი კარგად გამოხატული ბუნებრივი საზღვრებითააა შემოფარგლული. ჩრდილოეთიდან მას რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე ესაზღვრება (გამოყოფილია რაჭის ქედით), აღმოსავლეთიდან - შიდა ქართლი (გამოყოფილია ლიხის ქედით), სამხრეთიდან - სამცხე-ჯავახეთი (გამოყოფილია აჭარა-იმერეთის ხედით) და დასავლეთიდან გურია და სამეგრელო-ზედა სვანეთი (გამოყოფილია მდ. სუფსისა და მდ. ცხენისწყლით). იმერეთის მხარეში 12 ადმინისტრაციული ერთეულია - ხონის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საჩხერის, ვანის, ხარაგაულის, სამტრედიის, ტყიბუის. ჭიათურის, წყალტუბოს რაიონი და ქალაქი ქუთაისი.

წყალტუბოს რაიონი

- კვახნურის ტეშენიტის გამოვლინება.

- წყალტუბოს მინერალური წყლის საბადო.

- კლდია-ტვიშნარის ტეშენიტის გამოვლინება.

- ვარციხის არხის ინერტული მასალის გამოვლინება.

- მდ.რიონის კალაპოტის ქვიშა-ხრეშის გამოვლინება.

- ბანოჯის კირქვის გამოვლინება.

- ბანოჯის ქვიშაქვების გამოვლინება.

- ოფურჩხეთის ტეშენიტის საბადო - 3ბ0 მილ.მ3 .

- გვიშტიბის ტუფის საბადო - 4ბ3 მილ.მ3 .

- სამგურალის ტუფის საბადო - 3ბ4 მილ.მ3 .

- ჟონეთის ზოლებრივი ტუფის გამოვლინება.

- ბანოჯის კირქვის საბადო - С 2-879 ათასი მ3. ბალანს მიღმა.

- ზარათის ტეშენიტის გამოვლინება.

- უკანეთის თიხის საბადო სადგურ «ბროწეულას» სამხრეთ-დასავლეთით 1ბ5 კმ.-ზე-343 ათასი მ3.

- ცხუნკურის კირქვის გამოვლინება მოსაპირკეთებელი.

- ოხრის გამოვლინება - ბანოჯაბხომულიბჟონეთი.

- გლაუკონიტის გამოვლინება -დიდი მარაგით -გუმბრაბქუთაისიბგელათი.გლაუკონიტის ქვიშაქვები - კალიუმის, ალუმინის მისაღებად, სასუქად, ადსორბენტად, ცეოლითების მისაღებად.

- ჟონეთის საწისქვილე ქვიშაქვების გამოვლინება.

- სათაფლიას ბაზალტის გამოვლინება ქვის სამსხმელოდ.

- სამება, სორმონი - ჭოლევის ბაზალტების გამოვლინება.

 

ხონის რაიონი

 

- მდ.ცხენისწყლის ჭალის ქვიშა-ხრეშის გამოვლინება.

- «დედალაურის»ანდეზიტო-ბაზალტის გამოვლინება.

- გელავერის კირქვის საბადო მოსაპირკეთ.და ღორღი - 731 ათასი მ3.

- მათხოჯის კირქვის საბადო მე-2 ხარისხ.ჰაერ.კირი - С2-1ბ0 მილ.მ3. ბალანსC მიღმა.

- ხონის თიხის საბადო - 128 ათასი მ3.

- ხონის ქვიშისა და ხრეშის საბადო მდ.ცხენისწყლის ჭალის ზედა ტერასა.პასუხობს სახ.სტანდარტებს.ხონის ჩრდილო-დასავლეთით 2ბ5 კმ.-ზე - 68 მილ.მ3 .

- «დედალაურის» კირქვის საკედლე ბლოკი საბადო - 496 ათასი მ3

- «დედალაურის» და ზემო კუხის მინერალური საღებავების ოხრა, მუმია, უმბრა გამოვლინება.

- ბარიტის გამოვლინებები კინჩხა, ღულევი, ზუბი ვაშანის ღელე.