მდებარეობა. ტერიტორია და საზღვრები

იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო რეგიონია. მისი ფართობი 6.6 ათასი კვადრატული კმ-ია(საქართველოს ტერიტორიის 11%), მოსახლეობა - 700 ათასი კაცი (საქართველოს მოსახლეობის 16%).
  იმერეთი იყოფა ორ ნაწილად: ზემო და ქვემო იმერეთად. იმერეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებს, რომ ამ მხარეში ადამიანს ცხოვრება, ჯერ კიდევ, ქვედა პალეოლითის ხანაში დაუწყია. მათ შორისაა საკაჟიის და ჭახათის (მდ. წყალწითელას ნაპირზე), დევისხვრელის (მდ. ჩხერიმელას ნაპირზე) გამოქვაბულები, სათაფლიის მიდამოები და სხვა. საქალაქო ცხოვრების უძველესი პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლები ნაპოვნია ქუთაისში, ვანში, ვარციხეში (როდოპოლისი), შორაპანში და სხვა. მხარის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ამ ქალაქებს ოდითგანვე დიდი სტრატეგიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა.
    იმერეთს გეოგრაფიულად ცენტრალური ადგილი უკავია საქართველოში. იგი კარგად გამოხატული ბუნებრივი საზღვრებითააა შემოფარგლული. ჩრდილოეთიდან მას რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე ესაზღვრება (გამოყოფილია რაჭის ქედით), აღმოსავლეთიდან - შიდა ქართლი (გამოყოფილია ლიხის ქედით), სამხრეთიდან - სამცხე-ჯავახეთი (გამოყოფილია აჭარა-იმერეთის ხედით) და დასავლეთიდან გურია და სამეგრელო-ზედა სვანეთი (გამოყოფილია მდ. სუფსისა და მდ. ცხენისწყლით). იმერეთის მხარეში 12 ადმინისტრაციული ერთეულია - ხონის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საჩხერის, ვანის, ხარაგაულის, სამტრედიის, ტყიბუის. ჭიათურის, წყალტუბოს რაიონი და ქალაქი ქუთაისი.

საჩხერის რაიონი

- «ითავაზა-1» კვაციანი ქვიშის საბადო.

- «საფარის ღელის» კვარციანი ქვიშის საბადო მარაგი 2ბ3 მილ.მ3.

- «პერევის» კერამიკული თიხის საბადო.

- სოფ.არგვეთისა და სავანის ქვიშების გამოვლინება.

- «ჭალის» ქვანახშირის გამოვლინება.

- სოფ.სარევის მანგანუმის მადნის გამოვლინება.

- სხვიტორის ბაჯითის უბანი მარმარილოსებური კირქვა - 367 ათასი მ3.

- საჩხერის კირქვის II ხარისხის კალციუმის კირი საბადო მარაგი-11ბ7 მილ.მ3.

- ლაშურის სააგურე 175 მარკის თიხის საბადო, მარაგი-6ბ9 მილ.მ3.

- ქორეთის კვაც-კაჟშპატიანი ქვიშის საბადო მარაგები-4ბ0 მილ.მ3.

- ჯრუჭულას ქვიშა-ხრეშის საბადო მარაგი-2ბ4 მილ.მ3.

- კვერეთის მინერალური წ.ლის გამოვლინება.

- მდ.ყვირილასა და ჩიხურას ინერტული მასალის გამოვლინება.

- «ბაჯითის» კვარც მინდვრისშპატიანი ქვიშის გამოვლინება.