მდებარეობა. ტერიტორია და საზღვრები

იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო რეგიონია. მისი ფართობი 6.6 ათასი კვადრატული კმ-ია(საქართველოს ტერიტორიის 11%), მოსახლეობა - 700 ათასი კაცი (საქართველოს მოსახლეობის 16%).
  იმერეთი იყოფა ორ ნაწილად: ზემო და ქვემო იმერეთად. იმერეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებს, რომ ამ მხარეში ადამიანს ცხოვრება, ჯერ კიდევ, ქვედა პალეოლითის ხანაში დაუწყია. მათ შორისაა საკაჟიის და ჭახათის (მდ. წყალწითელას ნაპირზე), დევისხვრელის (მდ. ჩხერიმელას ნაპირზე) გამოქვაბულები, სათაფლიის მიდამოები და სხვა. საქალაქო ცხოვრების უძველესი პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლები ნაპოვნია ქუთაისში, ვანში, ვარციხეში (როდოპოლისი), შორაპანში და სხვა. მხარის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ამ ქალაქებს ოდითგანვე დიდი სტრატეგიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა.
    იმერეთს გეოგრაფიულად ცენტრალური ადგილი უკავია საქართველოში. იგი კარგად გამოხატული ბუნებრივი საზღვრებითააა შემოფარგლული. ჩრდილოეთიდან მას რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე ესაზღვრება (გამოყოფილია რაჭის ქედით), აღმოსავლეთიდან - შიდა ქართლი (გამოყოფილია ლიხის ქედით), სამხრეთიდან - სამცხე-ჯავახეთი (გამოყოფილია აჭარა-იმერეთის ხედით) და დასავლეთიდან გურია და სამეგრელო-ზედა სვანეთი (გამოყოფილია მდ. სუფსისა და მდ. ცხენისწყლით). იმერეთის მხარეში 12 ადმინისტრაციული ერთეულია - ხონის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საჩხერის, ვანის, ხარაგაულის, სამტრედიის, ტყიბუის. ჭიათურის, წყალტუბოს რაიონი და ქალაქი ქუთაისი.

საწარმო სფეროს დარგობრივი სტრუქტურა და დინამიკა

151.2 მ.ლ.ნ. ლარი შეადგინა, რაც 25.7 მ.ლ.ნ. ლარით აღემატება გასული წლის შესაბამის პერიოდს, ტემპი შეადგენს _ 120.5 %_ს. 

2005 წლის 9 თვის მონაცემებით, ზრდის ტემპი დაფიქსირდა ეროვნული ეკონომიკის 7 დარგში, კერძოდ. მრეწველობის დარგში 25.7 მ.ლ.ნ ლარით, საცალო ვაჭრობაში 17.3 მ.ლ.ნ. ლარით, საზკვებაში 497 ათ. ლარით, ჯანდაცვის შემოსავლები გაიზარდა 847.4 ათ. ლარით, ფასიანი განათლების შემოსავლები _ 1.1 მ.ლ.ნ. ლარით, ტრანსპორტიდან შემოსავლები _ 311.2 ათ. ლარით, მშენებლობისა და ჩატარებული სარემონტო სამუშაოებიდან მიღებული შემოსავლები _ 7.8 მ.ლ.ნ. ლარით. 9 თვეში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ბენზინით საცალო ვაჭრობა გაიზარდა 949.3 ათ. ლიტრით (103.4 %), ბაზრებისა და ბაზრობების შემოსავლები გაიზარდა 125.7 ათ. ლარით (105.2%). 

მრეწველობაში დეკლარირებული მონაცემებით, საანგარიშო პერიოდში დასაქმებულთა რაოდენობა 223 ერთეულით აღემატება გასული წლის შესაბამის პერიოდს. თუმცა მონაცემებში ჩართულია ის საწარმოები, რომებთაც მ/წელს პროდუქცია არ უწარმოებიათ. ამდენად საჭიროა დაზუსტდეს მოქმედ საწარმოებში დასაქმებულთა მთლიანი რიცხოვნობა. 

საანგარიშო 2005 წელს, მოქმედ სამრეწველო საწარმოებში დასაქმებულ მუშაკთა რიცხოვნობა და მისი ფარდობითობა გასული წლის ამავე პერიოდში დასაქმების შესაბამის მაჩვენებელთან ასე გამოიყურება.


2005 წლის იანვარ_სექტემბრის თვეში აღრიცხვაში მყოფი 555 საწარმოდან საანგარიშო სექტემბრის თვეში პროდუქცია არ უწარმოებია (გაჩერებულია) 138 საწარმოს ანუ სექტემბრის თვეში გაჩერებულია მოქმედ საწარმოთა 24.9%. 


 

წარმოებული პროდუქციის მოცულობის დინამიკა (ათ. ლარი)დარგები, რომელთა ხვედრითი წილი 5% _ ზე მეტია

2005 წლის მონაცემებით, იმერეთში წარმოებულ მთლიან სამრეწველო პროდუქციაში 5% _ზე მეტი ხვედრითი წილით წარმოდგენილია 4 დარგი; 1) ლითონპროდუქტების წარმოება _ 57.3%, 2) ელ. ენერგიის წარმოება _ 10%, 3) მასალების მოპოვება შახტებში _ 10.7%, %, 4) პურისა და ფუნთუშეულის წარმოება _ 5.3%.