მდებარეობა. ტერიტორია და საზღვრები

იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი უმთავრესი ისტორიული, ეკონომიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო რეგიონია. მისი ფართობი 6.6 ათასი კვადრატული კმ-ია(საქართველოს ტერიტორიის 11%), მოსახლეობა - 700 ათასი კაცი (საქართველოს მოსახლეობის 16%).
  იმერეთი იყოფა ორ ნაწილად: ზემო და ქვემო იმერეთად. იმერეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ძეგლები ადასტურებს, რომ ამ მხარეში ადამიანს ცხოვრება, ჯერ კიდევ, ქვედა პალეოლითის ხანაში დაუწყია. მათ შორისაა საკაჟიის და ჭახათის (მდ. წყალწითელას ნაპირზე), დევისხვრელის (მდ. ჩხერიმელას ნაპირზე) გამოქვაბულები, სათაფლიის მიდამოები და სხვა. საქალაქო ცხოვრების უძველესი პერიოდის არქეოლოგიური ძეგლები ნაპოვნია ქუთაისში, ვანში, ვარციხეში (როდოპოლისი), შორაპანში და სხვა. მხარის ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ამ ქალაქებს ოდითგანვე დიდი სტრატეგიული, ეკონომიკური და პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა.
    იმერეთს გეოგრაფიულად ცენტრალური ადგილი უკავია საქართველოში. იგი კარგად გამოხატული ბუნებრივი საზღვრებითააა შემოფარგლული. ჩრდილოეთიდან მას რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე ესაზღვრება (გამოყოფილია რაჭის ქედით), აღმოსავლეთიდან - შიდა ქართლი (გამოყოფილია ლიხის ქედით), სამხრეთიდან - სამცხე-ჯავახეთი (გამოყოფილია აჭარა-იმერეთის ხედით) და დასავლეთიდან გურია და სამეგრელო-ზედა სვანეთი (გამოყოფილია მდ. სუფსისა და მდ. ცხენისწყლით). იმერეთის მხარეში 12 ადმინისტრაციული ერთეულია - ხონის, თერჯოლის, ზესტაფონის, ბაღდათის, საჩხერის, ვანის, ხარაგაულის, სამტრედიის, ტყიბუის. ჭიათურის, წყალტუბოს რაიონი და ქალაქი ქუთაისი.

თერჯოლის რაიონი

- «ყვირილას» ქვიშა-ხრეშის საბადო.

- «ჭიშურის» აჯამეთის ფლუსოვანი კირქვის საბადო.

- მდ.ყვირილას კალაპოტის ქვიშა-ხრეშის გამოვლინება.

- ეკლარის კირქვის საბადო.

- კოხის ჭოგნარის კირქვების გამოვლინება.

- ნავენახევის კირქვის გამოვლინება.

- მდ.ჩოლაბურისა და მდ.ყვირილას ინერტული მასალის გამოვლინება.

- სოფ.ზედა სიმონეთის კირქვის გამოვლინება.

- ნავენახევის კირქვის I საბადო სამშენებლოდ და კირის წარ. - 2ბ7 მილ.მ3

- ნავენახევის სოფ.ზედა ნიგოზის კირქვის II საბადო კირის - 205 ათასი მ3.

- თერჯოლის ჩხარის სააგურე 150 თიხის საბადო - 405 ათასი მ3.

- ძევრის კირქვის კირის საბადო - 1ბ3 მილ.მ3

- ალისუბნის მარმარილოსებური კირქვის გამოვლინება.

- ქვაშავას ტუფის საბადო, მარაგები - 340 ათასი მ3.

- თუზის ცარცის გამოვლინება.

- სიმონეთის მინერალური წყლის გამოვლინება.